“Stajemy w obronie czci, godności i honoru naszego oraz przyszłych pokoleń.”

O NAS

Jesteśmy Stowarzyszeniem reprezentującym interes i dobre imię funkcjonariuszy służb mundurowych. Stajemy w obronie własnego sumieniaczci, godności i honoru naszego, naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń. 

W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z dyskryminacją sanitarną oraz przymusem tzw. “dobrowolnych” szczepień – stajemy w obronie mundurowych, których prawa  i wolności zostały naruszone.

NASZE CELE

Rolą Stowarzyszenia jest integracja środowiska polskich służb mundurowych w celu przeciwdziałania naruszaniu przysługujących im praw. Celem jest również przeciwdziałanie wszelkim przejawom mobbingu i wywierania presji zmierzających do ucisku obywateli, szargania dobrego imienia służby oraz  pozostawania w sprzeczności ze słowami ślubowania.

METODY REALIZACJI CELU

1

Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia  na gruncie prawnym oraz merytorycznym jak i wsparcie funkcjonariuszy służb mundurowych.

2

Informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach prawnych wobec przełożonych, którzy dopuszczają się mobbingu wobec podległych funkcjonariuszy czy łamania przysługujących im praw.

3

Wspieranie środowisk merytorycznie i naukowo badających obecną “sytuację pandemiczną”.

Wypowiadając słowa przysięgi ślubowaliśmy chronić nasz kraj oraz stać na straży Konstytucji. Jesteśmy grupą mundurowych, która dotrzyma tej przysięgi.

Jeżeli podzielasz nasze stanowisko
dołącz do nas

DOŁĄCZ DO NAS

Aby dołączyć do stowarzyszenia wykonaj poniższe kroki:

1

Pobierz i wypełnij deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Dokument pobierzesz tutaj.

2

Podpisany dokument wyślij na adres stowarzyszenia:
Bronimy Munduru
ul. T. Kościuszki 20, skr. p. nr 17
78-600 Wałcz 

3

Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone.
Wkrótce zostaniesz powiadomiony o decyzji.

NASZE DZIAŁANIA

AKTYWNOŚĆ PRZYPIĘTA

WAŻNE!

NASZE DZIAŁANIA

ŚLADY NASZEJ AKTYWNOŚCI

* Konferencja służb mundurowych w Brzegu 22.01.2022 r.
* "Jak przekonać nieprzekonanych?"
* Rozliczenia które nadejdą prędzej czy później.
* Analiza prawna - czy funkcjonariusz policji może odmówić wykonania rozkazu? (adwokat Anna Rykowska)
* Dowódcy/komendanci jako kozły ofiarne.
* Wyciek cennych danych ujawniających stan polskiej armii.
* List od żołnierza emeryta.

W sejmie rozbrzmiał nasz głos. Wnioskowaliśmy o odrzucenie w całości ustawy w sprawie praktycznego wykorzystania paszportów covidowych w Polsce.

Trzeba działać. My też nie możemy się zatrzymywać. O ważnej zasadzie współpracy ze stowarzyszeniem.

Zmiana narracji odnośnie preparatowania w służbach mundurowych?
Zasłona dymna?
Kiedy następna powtórka z rozrywki?
Co z tymi których już straciliśmy przez naciski?
Prośba o włączenie myślenia...

Chor. Aleksander Siergiej i mł. chor. rez. Sylwestrem Zarzyckim występują na spotkaniu w Gdyni. Tematy wystąpienia:
1.Świadomość mundurowych w stosunku do przysięgi/ślubowania, konstytucji i znajomości prawa.
2. Stowarzyszenie jako organ zaufania publicznego, propozycja współpracy ze społeczeństwem.
3. Wpływ zamordyzmu w służbach mundurowych na bezpieczeństwo kraju. Ocena obecnej sytuacji w Polsce.