MUNDUR ZA NARODEM
NARÓD ZA MUNDUREM

MUREM

WESPRZYJ NAS

Wesprzyj nas w naszych staraniach o to,
by dobrowolność zawsze była dobrowolna.

WSPARCIE FINANSOWE

1

WPŁATA NA ZRZUTKA.PL

2

PRZELEW NA KONTO

57 1240 3712 1111 0011 0978 6862

Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń,
ul. T. Kościuszki 20, skr. 17,
78-600 Wałcz

Tytuł: “Darowizna – Bronimy Munduru”

3

BLIK / KARTA / PAYPAL


4

DAROWIZNA JEDNORAZOWA lub CYKLICZNA via PAY PAL

WAŻNE

Wpłata darowizny jest dobrowolna.

Wpłacając darowiznę osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizn przez Stowarzyszenie.

Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim niezwiązanym z działalnością stowarzyszenia. Nie rozsyłamy ofert marketingowych ani ofert handlowych.

CEL FUNDUSZY

Zebrane fundusze przeznaczymy na wsparcie służb mundurowych, na głoszenie prawdy. Ofiarowane przez Ciebie wsparcie przeznaczone będzie m.in. na:

– prawników, którzy będą reprezentować mundurowych

– pokrycie kosztów sądowych

– prowadzenie strony internetowej 

– promocję naszej działalności

– działania medialne

-koszty, związane z prowadzeniem stowarzyszenia

DZIĘKUJEMY

za każde wsparcie i zaufanie