WZORY PISM

  • Dla wszystkich:
    • Dokument zwalniający z maseczki – “Inny dokument” [PDF] [DOCX]

    • Pismo do dyrektora szkoły – odmowa na podawanie leków [DOCX]

  • Dla żołnierzy:
  • Dla policji, służb mundurowych
  • Inne:
    • Wniosek o przywrócenie por. Szymona Fijała