#ANALIZA ODPOWIEDZI

Otrzymaliśmy odpowiedź z MON na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. Poniżej LIVE z Facebook, w którym prezez Jakub Kuśpit omawia odpowiedź MON.
 
Na końcu artykułu znajduje się kopia omawianego dokumentu.
 
Zapraszamy do wspierania naszego stowarzyszenia: