“Stajemy w obronie czci, godności i honoru naszego oraz przyszłych pokoleń.”

O NAS

Jesteśmy Stowarzyszeniem reprezentującym interes i dobre imię funkcjonariuszy służb mundurowych. Stajemy w obronie własnego sumieniaczci, godności i honoru naszego, naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń. 

W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z dyskryminacją sanitarną oraz przymusem tzw. “dobrowolnych” szczepień – stajemy w obronie mundurowych, których prawa  i wolności zostały naruszone.

NASZE CELE

Rolą Stowarzyszenia jest integracja środowiska polskich służb mundurowych w celu przeciwdziałania naruszaniu przysługujących im praw. Celem jest również przeciwdziałanie wszelkim przejawom mobbingu i wywierania presji zmierzających do ucisku obywateli, szargania dobrego imienia służby oraz  pozostawania w sprzeczności ze słowami ślubowania.

METODY REALIZACJI CELU

1

Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia  na gruncie prawnym oraz merytorycznym jak i wsparcie funkcjonariuszy służb mundurowych.

2

Informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach prawnych wobec przełożonych, którzy dopuszczają się mobbingu wobec podległych funkcjonariuszy czy łamania przysługujących im praw.

3

Wspieranie środowisk merytorycznie i naukowo badających obecną “sytuację pandemiczną”.

Wypowiadając słowa przysięgi ślubowaliśmy chronić nasz kraj oraz stać na straży Konstytucji. Jesteśmy grupą mundurowych, która dotrzyma tej przysięgi.

Jeżeli podzielasz nasze stanowisko
dołącz do nas

DOŁĄCZ DO NAS

Aby dołączyć do stowarzyszenia wykonaj poniższe kroki:

1

Pobierz i wypełnij deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Dokument pobierzesz tutaj.

2

Podpisany dokument wyślij na adres stowarzyszenia:
Bronimy Munduru
ul. T. Kościuszki 20, skr. p. nr 17
78-600 Wałcz 

3

Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone.
Wkrótce zostaniesz powiadomiony o decyzji.

NASZE DZIAŁANIA

AKTYWNOŚĆ PRZYPIĘTA

WAŻNE!

NASZE DZIAŁANIA

ŚLADY NASZEJ AKTYWNOŚCI

Trzeba działać. My też nie możemy się zatrzymywać. O ważnej zasadzie współpracy ze stowarzyszeniem.

Zmiana narracji odnośnie preparatowania w służbach mundurowych?
Zasłona dymna?
Kiedy następna powtórka z rozrywki?
Co z tymi których już straciliśmy przez naciski?
Prośba o włączenie myślenia...

Chor. Aleksander Siergiej i mł. chor. rez. Sylwestrem Zarzyckim występują na spotkaniu w Gdyni. Tematy wystąpienia:
1.Świadomość mundurowych w stosunku do przysięgi/ślubowania, konstytucji i znajomości prawa.
2. Stowarzyszenie jako organ zaufania publicznego, propozycja współpracy ze społeczeństwem.
3. Wpływ zamordyzmu w służbach mundurowych na bezpieczeństwo kraju. Ocena obecnej sytuacji w Polsce.

1. Odpowiedz z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy przesłaną nam przez Pana profesora Andrzeja Zapałowskiego.
2. Pismo do Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej odnośnie badań i oceny immunologocznej mieszkańców Polski.
3. Informacje spływające z jednostek wojskowych/komend i nasz komentarz do zachowań "dowódców/komendantów" odnośnie "zachęt" do "dobrowolnego" preparatowania w służbach mundurowych.
4. Traktowanie absolwentów szkół o profilu mundurowym przez Wojskowe Komendy Uzupełnień.

INFO:
* Warsztaty 20-22.05: "Rośliny lecznicze w nauce i kulturze":
* Lublin 21 maja 2022 r.: ""Lokalne strategie przywództwa i samoorganizacji przedsiębiorców".
* IHR - zebranie WHO i zmiany w istniejących już przepisach.
* Co tam piszczy w naszej globalnej szopce? Czy kulminacja przyjdzie już tej jesieni?
* Czy to jeszcze Polska, czy już Ukropolin?
* Czy to walka dobra ze złem na świecie, a może jednak w nas samych? (materiał przeniesiony na następny raz)
* Braterstwa ruszyły - pare słów nt. projektu.