Opracowała adwokat Anna Rykowska.

Konkluzja:
Funkcjonariusz publiczny […] ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu […].

ZAŁĄCZNIKI OD ADWOKAT ANNY RYKOWSKIEJ: