#KOMISJA ŚLEDCZA

Komisja śledcza ds. pandemii została powołana przez Instytut Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebrania materiału dowodowego w szczególności dla prawników. Komisja będzie przesłuchiwać lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu.

Chor. Aleksander Siergiej jest od 25 lat żołnierzem zawodowym. Służył w różnych jednostkach wojskowych m.in. w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych i w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie na stanowiskach dowódcy drużyny, starszego technika, instruktora i dowódcy plutonu.
Brał udział jako przedstawiciel Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie i tłumacz na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz w Szczycie NATO w Warszawie.
Od roku 2021 jest członkiem Stowarzyszenia „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń” zrzeszającego funkcjonariuszy służb mundurowych, gdzie odpowiedzialny jest za weryfikację członków i kontakty międzynarodowe.
Odznaczony medalami resortowymi „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

WSPARCIE

Zapraszamy do wspierania naszego stowarzyszenia. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. To dzięki Waszym wpłatom możemy zapewniać ochronę prawną naszym członkom. To dzięki Wam możemy rozwijać naszą działalność na wielu poziomach. To dzięki Waszym słowom wsparcia mamy energię do pracy.