#WYWIAD

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu. W rozmowie z Januszem Zagórskim prezes stowarzyszenia Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń Jakub Kuśpit.

Wywiad został opublikowany 13 grudnia 2021, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Dziękujemy za wsparcie finansowe i prosimy o udostępnienia, reakcje i komentarze. Niech przekaz się niesie zgodnie z zasadą, że kropla drąży skałę.