#WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

WHO przeprowadziło wysłuchanie publiczne w sprawie wprowadzenia traktatu, który mówi o tym, że w przypadku ogłoszenia pandemii w danym kraju to WHO staje ponad konstytucją. Traktat ten stwarza bardzo duże pole do nadużyć i jako stowarzyszenie jesteśmy mu przeciwni.

Więcej o traktacie przeczytasz tutaj:
https://bronimymunduru.pl/nasze-dzialania/petycja-nie-dla-traktatu-who/

Tam również możesz podpisać petycję sprzeciwiającą się wprowadzeniu tego traktatu.

Wysłuchanie odbyło się 12.04.2022. Całe posiedzenie można obejrzeć tutaj. Poniżej publikujemy kluczowe wypowiedzi z wysłuchania, które poszerzają świadomość i są głosem rozsądku w tej sprawie. W wysłuchaniu publicznym wzięło aktywny udział zaprzyjaźnione stowarzyszenia Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz Nauczyciele dla Wolności.

WYSTĄPIENIA

Emilia Sykut-Domazska

Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Mając na uwadze podmiotowość człowieka wobec prawa, suwerenność i godność - niezbywalne zasady etyczne, postulujemy:


1. zachowanie statusu WHO jako ciała rekomendującego działania, doradczego a nie nakazowego wobec rządów zrzeszonych krajów; przyjęcie rekomendacji WHO powinno mieć charakter dobrowolny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za odmowę lub modyfikację zaleceń
2. samodzielne zarządzanie przez państwa narodowe kryzysami zdrowotnymi swoich obywateli
3. wykluczenie rekomendacji WHO dla stosowania leków i szczepionek będących w fazie badań klinicznych oraz stosowania niediagnostycznych testów;
4. przywrócenie wersji definicji pandemii jako cechującej się wysoką śmiertelnością we wszystkich grupach wiekowych i ciężkim przebiegiem; stopień zaraźliwości pozostanie bez znaczenia;
5. położenie nacisku przez WHO na budowanie naturalnej odporności, profilaktykę oraz zaakceptowanie potwierdzonych naukowo, skutecznych terapii antywirusowych (np. Amantadyna, Hydroxychlorochna, Iwermectyna), także z zakresu naturoterapii
6. jawność i ogólnodostępność wszelkich działań i zawieranych umów przez WHO, w tym z koncernami farmaceutycznymi.

Jiri Spousta

University of West Bohemia

Szanowni koledzy.

Niezwykle ważnym jest, aby nie tylko wzmocnić gotowość WHO na nagłe wypadki zdrowotne, ale skupić się też na sprawach indywidualnych. Żadnego nie można pozostawić w tyle. Wydarzenia ostatnich dwóch lat pokazały znaczące słabości naszej infrastruktury i nie możemy teraz spocząć na laurach, gdy C-19 się wygasza. Następna pandemia to nie kwestia "czy", ale "kiedy".

Chcę się skupić na jednym głównym temacie: ustanowienie właściwej infrastruktury do w pełni transparentnych kanałów komunikacji między WHO a indywidualnymi rządami, aby zapewnić odporną i efektywną odpowiedź na jakiekolwiek potencjalne zagrożenie zdrowia.

W moim kraju jest ponad 50 spraw, w których Sąd Najwyższy umorzył mandaty covidowe. Jest to efekt faktu, że to politycy byli odpowiedzialni za decyzje a nie prawdziwi eksperci. Nigdy więcej nie możemy przez to przechodzić. Gdyby nastąpił wybuch epidemii wirusa Marburg i mielibyśmy te dyskusje czy nosić dwie maski, jedną maskę czy w ogóle, to nie skończyłoby się to dobrze. Żadne przyszłe zagrożenie zdrowia nie może być użyte dla celów politycznych. Dlatego mocno wierzę, że artykuł 19 konstytucji WHO, aby sporządzić projekt obowiązującego prawa jest jedynym wykonalnym rozwiązaniem w obecnej chwili.

Jednak wraz z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. Koniecznym jest podkreślenie, że ten historyczny dokument to albo coś, co może pomóc WHO odzyskać znaczenie, albo całkowicie osłabić tę organizację.

 1. Świadomość, otwarta debata i różnorodne perspektywy i opinie muszą zostać znormalizowane.

 2. Powrót do tradycyjnej i naukowej definicji pandemii jest kluczowa.

 3. Transparentność modeli i testów jest bazą do jakichkolwiek umów a analiza stosunku kosztów do korzyści musi być jawna przed przedstawieniem jakichkolwiek rekomendacji.

 4. Wszystkie przypadki konfliktu interesu muszą być natychmiastowo przedstawione społeczeństwu.

 5. Dokumenty i dane właściwe do podjęcia decyzji muszą być jawne.

 6. Otwarty i niecenzurowany dialog musi toczyć się przy współudziale krytycznych, niepaństwowych osób.

 7. Tradycyjna i narodowa służba zdrowia musi być respektowana przez WHO.

 8. W odpowiedzi, prawa człowieka i wolności obywatelskie muszą być respektowane.

 9. Suwerenność wszystkich ludzi i narodów musi niezawodnie zostać utrzymana.

 10. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji musi być mocny i jasny.

 11. Prawo do wyboru i odmowy leczenia lub interwencji medycznych, włączając w to dostęp do leków o zmienionym przeznaczeniu musi być respektowane.

 12. Dyskryminacja na podstawie statusu medycznego lub wyboru musi zostać odrzucona.

 13. Eksperymenty na masową skalę lub inżynieria społeczna muszą zostać odrzucone.

 14. Stan wyjątkowy, lockdown i zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach są suwerennymi decyzjami państw, podejmowanymi w procesie z udziałem społeczeństwa.

 15. Zadośćuczynienie za krzywdy doznane podczas interwencji medycznych muszą być promowane.

 16. Obecny udział społeczeństwa w ogłoszonym z zeszłym tygodniu przez WHO projekcie nie zapewnia dostępu do informacji, prawa do podejmowania decyzji ani innych praw społecznych. Niemniej jednak wszystkie przedłożenia są teraz częścią publicznych wystąpień. Wszystkie ważne umowy muszą zawierać warunki, które podtrzymują prawa naturalne, zasady siracusa i przysięgę Hipokratesa.

Tomas Nielsen

Pro Liberate

Nie wiem, czy mnie widzicie, ale dzień dobry Panie i Panowie. Reprezentuje stowarzyszenie zawodów prawniczych z Czech i skupiamy się na ochronie zasad demokracji. Zauważamy, ze te zasady są głęboko naruszane przez ostatnie dwa lata. Nawet opinie i działania WHO były nadużywane w tym temacie. Uważam, ze powinniśmy wyciągnąć naukę z tych lekcji przy tworzeniu nowych instrumentów walki z pandemią.

Po pierwsze, nowe narzędzie musi bezdyskusyjnie dawać pewność, ze każdy akt opinia, czy działanie WHO nie będzie ograniczać państw członkowskich i każdy kraj może samodzielnie decydować w sprawach pandemii czy epidemii bez żadnych negatywnych konsekwencji. WHO musi pozostać instytucją wspierającą zdrowie, a nie kontrolującą czy wprowadzającą prawa.

Po drugie nowe narządzie musi opierać się na przejrzystym, niedyskryminującycm odbiorze, procesie rozszerzania i publikowania światowych danych, opinii ekspertów i badań bez użycia cenzury. WHO musi stać się głównym centrum profesjonalnej globalnej dyskusji popierającej różnorodność i mnogość opinii.

Po trzecie, nowe narzędzie musi chronić wszystkie aspekty zdrowia, nie tylko fizyczne ale też psychiczne i socjalne dobra człowieka.

Na koniec, powinno się podjąć skuteczne kroki aby wyeliminować konflikty interesów wśród reprezentantów WHO, które musi stać się jedną, wiarygodną światową, publiczną instytucją.

Tess Lawire

World Council For Health

World Council for Health (Światowa Rada Zdrowia) wierzy, że dobre zdrowie, prawa człowieka, autonomia, narodowa suwerenność, wolność słowa oraz prawo do zgromadzeń są kluczowe dla jakichkolwiek porozumień w interesie społecznym. Jednocześnie konflikt interesów, korupcja i cenzura są barierą dla zaufania publicznego. Swiatowa Rada Zdrowia nie uważa, by traktat był konieczny, ani prawdziwie korzystny dla społeczeństwa. Jesteśmy świadomi, że WHO stara się przepchnąć traktat i dlatego dzielimy się 16 rekomendacjami.

 1. Świadomość, otwarta debata i różnorodne perspektywy i opinie muszą zostać znormalizowane.

 2. Powrót do tradycyjnej i naukowej definicji pandemii jest kluczowa.

 3. Transparentność modeli i testów jest bazą do jakichkolwiek umów a analiza stosunku kosztów do korzyści musi być jawna przed przedstawieniem jakichkolwiek rekomendacji.

 4. Wszystkie przypadki konfliktu interesu muszą być natychmiastowo przedstawione społeczeństwu.

 5. Dokumenty i dane właściwe do podjęcia decyzji muszą być jawne.

 6. Otwarty i niecenzurowany dialog musi toczyć się przy współudziale krytycznych, niepaństwowych osób.

 7. Tradycyjna i narodowa służba zdrowia musi być respektowana przez WHO.

 8. W odpowiedzi, prawa człowieka i wolności obywatelskie muszą być respektowane.

 9. Suwerenność wszystkich ludzi i narodów musi niezawodnie zostać utrzymana.

 10. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji musi być mocny i jasny.

 11. Prawo do wyboru i odmowy leczenia lub interwencji medycznych, włączając w to dostęp do leków o zmienionym przeznaczeniu musi być respektowane.

 12. Dyskryminacja na podstawie statusu medycznego lub wyboru musi zostać odrzucona.

 13. Eksperymenty na masową skalę lub inżynieria społeczna muszą zostać odrzucone.

 14. Stan wyjątkowy, lockdown i zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach są suwerennymi decyzjami państw, podejmowanymi w procesie z udziałem społeczeństwa.

 15. Zadośćuczynienie za krzywdy doznane podczas interwencji medycznych muszą być promowane.

 16. Obecny udział społeczeństwa w ogłoszonym z zeszłym tygodniu przez WHO projekcie nie zapewnia dostępu do informacji, prawa do podejmowania decyzji ani innych praw społecznych. Niemniej jednak wszystkie przedłożenia są teraz częścią publicznych wystąpień. Wszystkie ważne umowy muszą zawierać warunki, które podtrzymują prawa naturalne, zasady siracusa i przysięgę Hipokratesa.

Dustin Bryce

Interest of Justice

Wnioskujemy, aby w nowym traktacie pandemicznym, wszystkie zawarte w nim techniczne rekomendacje i ograniczenia odnoszące się do praw i nagłych przypadków były dostosowane do kilku kluczowych wymagań związanych z przestrzeganiem zasad.

Żaden traktat nie może zostać uznany za wiążący, co odnosi się także do WHO, kiedy posiada moc prawną do wydawania lub egzekwowania takich wytycznych pandemicznych, które gwałcą konstytucję danego narodu, jego spisane definicje, a także niepodległość legislacyjną.

Prześladowanie i cenzura różnorodnych opinii ze względu na to, kto jest zaangażowany w naukę, jest zabroniona.

Wolna i otwarta debata będzie prawnie chroniona oraz będzie się do niej dążyć w celu zabezpieczenia interesu publicznego po to aby zapobiec zachwianiu równowagi władzy oraz systematycznemu łamaniu praw człowieka.

Centralizacja danych związanych z narodowym zdrowiem publicznym, genami, biotechnologiami, sztuczną inteligencją za pomocą Big Tech oraz mediów publicznych stanowi zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego, któremu należy zapobiec za wszelką cenę.

Ustalanie zawczasu i karanie dezinformacji (bez uprzednio spisanego prawa), w celu namierzenia dezinformacji popartej skądinąd naukowymi dowodami jest zabronione i karalne.

WHO nie będzie przejaskrawiać powagi diagnozy, komplikować leczenia i sztucznie tworzyć sytuacji alarmowych w odpowiedzi na czyjeś fałszywe interesy.

W przypadku jeśli WHO zostanie uznana winną zarzucanych jej czynów, państwa członkowskie powinny zadecydować o trwałym zaprzestaniu finansowania WHO oraz zerwaniu wszelkich stosunków z ta organizacją przez wzgląd na interes publiczny.

WHO powinno w trybie natychmiastowym podać do wiadomości publicznej nazwiska wszystkich swoich pierwszych fundatorów, w sposób całkowicie przejrzysty oraz pozwolić na niezależny nadzór, wraz z możliwością natychmiastowego usunięcia wszelkich konfliktów interesów.

Państwa członkowskie opowiadają się za tym, aby WHO zgodziła się na poniesienie odpowiedzialności karnej w przypadku jeśli doszłoby do strat i uszkodzeń spowodowanych wprowadzeniem wytycznych WHO.

Ostateczna decyzja w prawdziwie demokratycznym procesie powinna zostać podjęta przez ludzi, a nie przez międzyrządowy organ negocjacyjny, który może być odbierany jako wysoce tendencyjny, uzurpujący sobie prawo do indywidualnej i narodowej suwerenności.

Procedury dotyczące konstruktywnego uczestnictwa wszystkich ludzi w egzekwowaniu praw człowieka w świetle tych kluczowych zasad, powinny być łatwo dostępne w przypadku wszystkich przyszłych wytycznych pandemicznych.

Joanna Suchar-Konieczny

Nauczyciele dla Wolności

Jestem reprezentantką polskiego stowarzyszenia nauczycieli Nauczyciele Dla Wolności.
Po pierwsze, bez względu na okoliczności pandemiczne, zalecenia WHO w absolutnie żadnym przypadku nie powinny mieć charakteru nadrzędnego, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia nie jest organem mogącym stanowić prawa, a jedynie może doradzać.
Po drugie, ogniska rozprzestrzeniania się wirusa nie są jednorodne: różnią się gęstością zaludnienia, klimatem, odmiennością populacyjną, dostępnością do leków itp. Jedna metoda działania do zaimplementowania na cały świat wydaje nam się mocno chybionym pomysłem .Każdy kraj ma swój własny styl życia, inny porządek prawny.
Po trzecie, WHO powinno wykluczyć rekomendowanie zaleceń stosowania leków i szczepień będących w fazie badań klinicznych (eksperymentalnej). Analogicznie – nie powinno również rekomendować używania niediagnostycznych testów do diagnostyki. Przeciwnie. Powinno pełnić rolę strażnika wiarygodności. Tak więc swoimi działaniami powinno wspierać przepływ rzetelnych informacji do obywateli.
Na koniec wnioskujemy o przywrócenie w charakterystyce pandemii wysokiej śmiertelności we wszelkich grupach wiekowych i ciężkiego przebiegu. Jednocześnie anulowanie wysokiej zaraźliwości jako czynnika kluczowego do wszczęcia działań anty-pandemicznych. Oraz o przywrócenie w definicji odporności stadnej warunku przechorowania przez dużą liczbę osób.

Jonathan Giltrope

Uniwersytet Elektroniczny w Umea (Szwecja)

Dziękuję bardzo.

Nazywam się Jonathan Giltrope. Jestem profesorem nadzwyczajnym i starszym wykładowcą na Uniwersytecie Elektronicznym w Umea na północy Szwecji. Jestem naukowcem, a także organizatorem i nauczycielem programu medycznego tutaj w Umea.

Umea jest stosunkowo małym miastem i stosunkowo odległym położeniem geograficznym w porównaniu z innymi miastami uniwersyteckimi, ale radzi sobie zarówno w nauczaniu, jak i badaniach, jak wiele innych małych uniwersytetów na całym świecie.

Pomimo, że doktor Tedros jest jednym z najbardziej szanowanych ekspertów, to jednak w tej pandemii zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji, częściowo dlatego, że Umea jest całkowicie uzależniona od kontaktu ze światem zewnętrznym, aby móc prowadzić badania i edukację. Poprzez ten historyczny wniosek i jednocześnie wniosek ustawodawczy, że WHO stara się wziąć odpowiedzialność za wszystkich mieszkańców planety Ziemia w celu ich ochrony i ratowania życia w przypadku przyszłych pandemii, jest to historyczne pytanie. Chodzi o to, co powinna zawierać umowa zaufania? Ile zaufania może i powinna być w stanie wzbudzić w każdym mieszkańcu planety Ziemia? To doskonałe pytanie, co do którego chciałbym postawić tylko trzy bardzo ważne punkty.

Po pierwsze, czy jakiekolwiek przepisy dotyczące płci powinny ograniczać WHO do roli czysto doradczej? Decyzje lokalne powinny być podejmowane przez lokalnych ekspertów przy użyciu podejścia opartego na dowodach i lokalnej wiedzy, lokalnych ekspertyz. Tylko w taki sposób globalna reakcja pandemiczna może wypełnić swoje cele bez ogromnego chaosu.

Po drugie, jako warunek wstępny takiego traktatu, wszystkie kraje muszą zgodzić się na przejęcie wszelkich prac badawczo-rozwojowych nad bronią biologiczną i niekorzystną funkcją badań nad organizmami chorobotwórczymi. Ograniczy to ryzyko przyszłych pandemii bez wymagania gotowości na pandemię lub kontrolą każdego. Po trzecie, wszystkie rządy muszą szanować indywidualne prawa człowieka. Prawa wszystkich obywateli Ziemi nigdy nie powinny być niszczone ani wypierane.

W końcu, jaki jest sens zachowywania ludzkiego życia, jeśli to indywidualne ludzkie życie nie ma być słuchane czy szanowane. Dziękuję.

PODPISZ PETYCJĘ

Jeśli podobnie jak my nie zgadzasz się na to, by WHO w sytuacji ogłoszenia pandemii stało ponad Konstytucją to koniecznie podpisz tę petycję! Prosimy, udostępnij ten post dalej.

WSPARCIE

Zapraszamy do wspierania naszego stowarzyszenia. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. To dzięki Waszym wpłatom możemy zapewniać ochronę prawną naszym członkom. To dzięki Wam możemy rozwijać naszą działalność na wielu poziomach. To dzięki Waszym słowom wsparcia mamy energię do pracy.