#LISTY

Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał rozkaz 888/P4 mówiący, że wynagrodzenie dla żołnierzy pracujących na granicy nie będzie różnicowane na podstawie zaszczepienia.

Wynagrodzenie w postaci dodatku dla żolnierzy służących na granicy ma wynosić min. 1500 zł, (wg tego rozkazu) jednak okazało się że nie wszyscy dostali ten dodatek. Mianownikiem wspólnym dla żołnierzy, którzy nie otrzymali dodatku w niektórych jednostkach było nieprzyjęcie wszystkim znanego „dobrowolnego” preparatu.

Wysłaliśmy serię listów do generałów z zapytaniem, czy rozkaz ten został złamany;

1. Pan gen. Rajmund T. Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2. Pan gen. dyw. Krzysztof Radomski (Dowódca), 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana
3. Pan gen. bryg. Piotr KRIESE, Dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
4. Pan gen. bryg. Artur Kępczyński, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

 

DDECYZJA MON O DODATKU MOTYWACYJNYM i ROZKAZ 888/P4