WAŻNE: Komentarz do wystąpienia w SEJMIE

Bardzo ważne wideo. Reakcje narodu na nasze wystąpienia informują o pewnych zagrożeniach. Komentuje prezes Jakub Kuśpit.