#ZAWIADOMIENIE

Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dowódcę jednej z okolicznych JW (Jednosek Wojskowych) do Żandarmerii Wojskowej w Łasku.

Dowódca dopuścił się szeregu wykroczeń, a być może nawet przestępstw:

  • zakazał wchodzić na jednostkę wszystkim żołnierzom, którzy nie są zaszczepieni
  • zmuszał ich do cotygodniowego testowania testem PCR
  • zastraszał żołnierzy konsekwencjami jakie poniosą nie przyjmując szczepienia (np. nieprzedłużenie kontraktu)
  • próbował wywołać poczucie winy sugerując, że stanową niebezpieczeństwo dla innych żołnierzy zaszczepionych
  • organizował dodatkowe zajęcia i rozmowy z psychologiem, których celem miało być uświadomienie dobrodziejstw płynących z przyjęcia preparatu
W poniższym wideo, na gorąco meldujemy o tym ruchu.

W dalszym toku postępowania Żandarmeria Wojskowa będzie sprawdzać wymienione zarzuty w świetle prawa. My będziemy monitorować tę sprawę i zawiadamiać o postępach.

Dziękujemy żołnierzom, którzy nie dali się złamać i nie godzą się na postępowanie nadgorliwego dowódcy. Dziękujemy, że zgłosili tę sprawę do nas.

Jeśli w swojej jednostce doświadczasz podobnej sytuacji, to nie kul się. Napisz na dowody@bronimymunduru.pl