#KONFERENCJA

Otrzymaliśmy właśnie nagranie z piątkowego live streamu w wersji polsko-angielskiej gdzie przedstawiciele naszego Stowarzyszenia rozmawiali z Miedzynarodową Komisją Śledczą ds. Pandemii.

Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, ale co ważniejsze podzieliliśmy się naszym zdaniem co do tego jak globalnie i lokalnie rozwiązać problem który osacza nas ze wszystkich stron.

Później przeczytaliśmy nasz list który był zapowiedzią naszego jeszcze wtedy zawiązującego się Stowarzyszenia i po raz pierwszy był odczytany przez naszego przedstawiciela na Marszu Wolności 11.09 w Poznaniu.